Lista artykułów
Praca na odległość
Jeszcze kilka lat temu, praca na odległość była postrzegana jako bardzo mgliste pojęcie przez statystycznego Polaka. Nie wyobrażano sobie, w jaki sposób telepraca mogłaby odbywać się w praktyce. A gdy była jeszcze w powijakach, znajdowano w tym rodzaju zatrudnienia wiele wad. Wraz z rozwojem technologicznym, a szczególnie za sprawą rozpowszechnienia się szerokopasmowego dostępu do Internetu, coraz więcej Polaków podejmuje pracę zdalną. Wielu z nich przekonało się do takiego rozwiązania dzięki e-biurom.

Pierwszymi telepracownikami byli przedstawiciele wolnych zawodów, którzy, z uwagi na charakter pracy, sięgnęli do tej formy zatrudnienia w naturalny sposób. Na początku byli to wykonawcy „starszych” zawodów takich jak dziennikarz czy pisarz. Z czasem, do grupy freelancerów dołączyli masowo programiści, graficy komputerowi i Web deweloperzy. Obecnie, na odległość pracują wykonawcy niemalże każdej profesji.

Od czasu, gdy w Polsce obwiązuje ustawa regulująca status prawny telepracy (rok 2007), pracodawcy i pracownicy coraz częściej decydują się na ten model pracy. Dla firmy to możliwość obniżenia kosztów operacyjnych, dla osoby zatrudnionej – większa elastyczność i wygoda. Rynek odzwierciedla tę tendencję, dostarczając rozwiązań umożliwiających efektywną komunikację i wymianę danych oraz zarządzanie pracownikami na odległość. Można powiedzieć, że telepraca zadomowiła się w Polsce na dobre.

Na popularność pracy zdalnej wpłynęło w znacznej mierze pojawienie się wirtualnych biur, stanowiących alternatywę dla kosztownego wynajmu i prowadzenia stacjonarnego biura. Jednym z minusów pracy na odległość był do niedawna brak prestiżowej lokalizacji firmy. Ograniczenie to odeszło już do historii. Praca w domu kojarzyła się też wcześniej z niemożnością oddzielenia życia zawodowego od prywatnego. Obecnie przedsiębiorca ma dużo większe pole manewru. Oddelegowując obsługę administracyjną swojej firmy do wirtualnego biura, może on skoncentrować się wyłącznie na kluczowych kwestiach dla swojego biznesu. Zyskuje w ten sposób czas i może funkcjonować nawet w typowym 8-godzinnym trybie pracy. Jednocześnie, wirtualny adres zapewnia mu prywatność.

Jak się okazuje, za rozpowszechnienie się pracy na odległość odpowiadają w znacznym stopniu względy praktyczne. Świadczy o ty chociażby fakt, iż praca zdalna rozwinęła się dynamicznie dopiero z chwilą, gdy zaczęła funkcjonować w rzeczywistości prawnej. Natomiast wirtualne biura, których oferta zawiera pakiet praktycznych rozwiązań dla biznesu, odgrywają w tym procesie znacząca rolę. W rezultacie, widać wyraźną zależność pomiędzy liczbą e-biur i telepracowników.