Dostępne usługi
Obsługa faksu
Odebrane faksem dokumenty są umieszczane w panelu administracyjnym klienta.