Zakres usług oraz ceny pakietów oferowanych przez wirtualne biuro

UsługiOferowane pakiety
Sam adresAdresAdres+BiuroBiuro+
adres do rejestracji firmy
adres do korespondencji
odbieranie listów zwykłych
odbieranie listów poleconych
rejestrowanie odebranej korespondencji
maksymalna liczba odbieranych listów w miesiącu305050100100
powiadamianie o odebranej korespondencji mail i SMS
maksymalna liczba skanowanych stron w miesiącu (tylko wskazane listy)5050100
przekazywanie odebranej poczty 1x w miesiącu
przekazywanie odebranej poczty 2x w miesiącu
obsługa poczty wychodzącej
dedykowany nr telefonu z przekierowaniem na inny tel.
dedykowany nr faxu
Okresy płatnościCena za miesiąc przy rejestracji 1 spółki
płatność miesięczna-119159249289
płatność za 6 miesięcy z góry6595127199231
płatność za 12 miesięcy z góry497195149173
płatność za 24 miesiące z góry395979124144
Okresy płatnościCena za miesiąc przy rejestracji 2 lub więcej spółek
płatność miesięczna-95127199231
płatność za 6 miesięcy z góry5276101159184
płatność za 12 miesięcy z góry395776119138
płatność za 24 miesiące z góry31476399115
*ceny netto
Cennik usług dodatkowych nie objętych pakietami
Wynajem sali konferencyjnej na 6 osób - 40 zł/h
Skanowanie poczty ponad wykupiony limit - 1 zł/stronę
Odebranie listu ponad wykupiony limit - 1 zł/sztukę
Przekazywanie poczty ponad wykupiony limit - 20zł + koszty pocztowe
Odebranie awiz na poczcie - 50zł